You can reach us at:

No.319 Xiangjiang Road, Tianshan Science Park, Shijiazhuang Hi-Tech Zone, Hebei, China

Tel: 86-311-68058177
Fax: 86-311-68058178
Email: david@metslurry.com
           admin@metslurry.com

Motor frame